Điều khoản sử dụng

Bạn truy cập và sử dụng website này đồng nghĩa với bạn đã chấp nhận các điều khoản sử dụng của website. Đây là một website về ẩm thực nhằm cung cấp các thông tin tham khảo liên quan đến văn hoá ẩm thực và các công thức nấu ăn hàng ngày. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các thông tin liên quan này.

Bản quyền và sử hữu:

Website này cùng với mọi thông tin như logos, html code, php code, graphics đều thuộc sở hữu của Monanngon.vn, chúng tôi được toàn quyền sở hữu và bảo về theo luật bản quyền sở hữu trí tuệ.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Tất cả các thông tin được cung cấp trên trang web của Monanngon.vn là cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo. Trong phạm vi tối đa cho phép theo quy định của pháp luật, Monanngon.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, bao gồm cả thiệt hại trực tiếp hoặc do hậu quả, mất thu nhập, dữ liệu hoặc lợi nhuận, mất mát hoặc hư hại tài sản và bất kỳ khiếu nại của các bên thứ ba, phát sinh từ việc sử dụng những thông tin này. Những điều khoản và điều kiện có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Ý kiến về làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ của chúng tôi để bạn độc hài lòng.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp những thông tin hữu ích nhất tới bạn đọc. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến về nội dung của trang web này. Vui lòng gửi email về: webmonanngon@gmail.com